logo_pod_zielonym_jamniczkiem

Marlena Lisowska

Marlena LisowskaMarlena Lisowska

 

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi. W czasie nauki w szkole średniej ukończyłam kurs wychowawców kolonijnych  co pozwoliło mi wziąć udział w licznych koloniach, półkoloniach, czy też obozach dla dzieci. Prowadziłam także chórek dziecięco – młodzieżowy. Uczestniczyłam również w kursie doskonalącym dla kierowników i pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, punktach i zespołach  przedszkolnych oraz dziennych opiekunów i niań - "Bezpieczeństwo i higiena w opiece nad dziećmi do lat 6".

W czasie studiów odbywałam praktyki w przedszkolu i szkole oraz pracowałam w żłobku.

Jestem osobą uczuciową, troskliwą, lubię pracować z dziećmi, łatwo nawiązuję z nimi kontakt.

Staram się do każdego dziecka podchodzić w indywidualny sposób, tak by czuło się swobodnie i bezpiecznie, ponieważ dobro każdego z nich jest dla mnie najważniejsze.

Kącik rodzica